درباره

دکتر مریم افشاریان زاده

متولد سال ۱۳۶۱؛ دارای مدرک دندانپزشکی عمومی، فارغ التحصیل از دانشکده دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران سال ۱۳۸۶ با رتبه سوم، کسب رتبه چهارم آزمون علوم پایه کشوری در سال ۱۳۸۲، سطح ب استعدادهای درخشان مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دارای دانشنامه تخصصی دندانپزشکی کودکان از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۹۲ و دارای بورد تخصصی، کسب رتبه اول در آزمون بورد تخصصی شفاهی سال ۱۳۹۲

نویسنده مسئول مقالات زیر

۱- ترمیم پرفوراسیون دندان مولر شیری با MTA، گزارش مورد: مجله جامعه اسلامی دندانپزشکان، دوره ۲۵، شماره ۴، سال ۱۳۹۲

۲- دنتینوژنز ایمپرفکتا نوع دو، گزارش مورد مجله انجمن دندانپزشکان کودکان

۳- مقایسه دو خمیر دندان داروگر و کام با colgate :
مجله انجمن دندانپزشکان کودکان ایران دوره ۷ شماره ۱، ۱۳۹۱

۴ -بررسی تاثیر aging، staining و bleaching بر یافته های Diagnoddnt ترمیم های کامپوزیت : مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی؛ دوره نهم شماره ۴؛ ۱۳۹۱

۵- بررسی تاثیر ژل فلوراید بر میزان ریز سختی کامپوزیتهای flowable : مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دوره ۳۱ شماره ۴ ؛ ۱۳۹۱

۶-regional odontodysplasia : report of a case : journal of dentistry; shiraz university of medical sciences 2013; 14(4) : 197-200.

نویسنده همکار مقاله

بررسی ایمونوهیستوشیمی پروتئینهای p21 ،p27،p53 و ki-67 در کیستهای ادنتوژنیک التهابی و تکاملی – مجله جامعه اسلامی دندانپزشکان سال ۱۳۸۹؛ ۷۶ (۳).

سخنران در

کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران- تیرماه ۱۳۹۱
کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران – آبان ماه ۱۳۹۱
اولین کنگره انجمن آسیب شناسان دهان و فک و صورت- آذرماه ۱۳۸۶

فعالیتهای بالینی

۱- انجام طرح نیروی انسانی در شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر به مدت ۲۴ ماه
۲- دارای مطب شخصی در شهرستان اسلامشهر به مدت یک سال
۳- انجام خدمات دندانپزشکی به صورت پر کیس در کلینیک شرکت ملی فولاد ایران به مدت یک سال
۴- همکاری با شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه و خدمت رسانی به گروه های هدف به مدت ببشتر از دو سال
۵- دارای مطب شخصی در تهران
۶- همکاری با بیمارستان ابن سینا و مرکز جراحی محدود مهر گاندی


دکتر ایلناز صدرا

متولد سال ۱۳۵۹؛ شروع دوره دندانپزشکی عمومی با رتبه ۸۰ کنکور سراسری، فارق التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال ۱۳۸۲، سابقه ۱۵ سال کار بالینی، دارای دانشنامه تخصصی دندانپزشکی کودکان، بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان.

نویسنده مسئول مقالات

۱- بررسی تاثیر دو نوع باندینگ (Banding) بر میزان ریز نشست فیشور سیلنت (مطالعه in vitro).

۲- بررسی آگاهی مربیان زن ورزش رزمی از نحوه برخورد با Tooth Avulsion و عوامل مرتبط با آن.(لینک مقاله : http://jrds.ir/browse.php?a_id=320&sid=1&slc_lang=fa)

۳- آملوژنزیس ایمپرفکتای (Amelogenesis Imperfecta) دندان های دائمی و شیری Case Report (لینک مقاله : http://journal.iapd.ir/article-1-60-fa.html)

۴- بررسی تغییرات وضعیت سلامت روانی در منابع استرس زا در دانشجویان دوره های کلینیکی دانشکده دندانپزشکی.
(لینک مقاله : https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=206461