خدمات ارایه شده

در این مرکز بصورت تخصصی مشکلات دندانی کودکان در سنین مختلف و با کمک روش های معمول یا تحت بیهوشی و آرامبخشی درمان می شوند. همچنین درمان های تخصصی ارتودنسی کودکان و نوجوانان با رویکرد درمانهای زودهنگام و بهره برداری از پتانسیل رشد که در دهه اخیر مطرح شده نیز انجام می گردد.

 

تور مجازی